بازدید کننده گرامی؛ با سلام و احترام، به استحضار شما می رساند برای دسترسی به بخش هایی از سایت نیاز به ثبت نام و ورود دارد.

طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

About The Author

تاریخ ایجاد در جمعه, 04 خرداد 1397 12:32
( 0 Votes ) 
14979 Hits دسته: گالری تصاویر Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

 

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 17:47
( 0 Votes ) 
4377 Hits دسته: مطالب پزشکی Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

     عنوان طرح به فارسي: بررسي سيستم هاي ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

      عنوان طرح به لاتين:

 Review of Wheelchair service Delivery systems to veterans in and out of Iran

      نام سرپرست طرح: مصطفي علامي    

  تهران، بزرگراه چمران، خيابان تابناك، خيابان مقدس اردبيلي، خيابان فرخ ، پلاك 25 ،

تلفن 68-2415367 نمابر 2412502

بنياد مستعضفان وجانبازان انقلاب اسلامي

پژوهشکدة مهندسی  و علوم پزشکی

مديريت پژوهش


پرسشنامه طرح تحقيقات كتابخانهاي    

بخش اول
        

شناسنامه طرح
         1-  عنوان  :

                           - به فارسي : بررسي سيستم هاي ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور


                           - به انگليسي :

Review of Wheelchair service Delivery systems to veterans in and out of Iran
2-سرپرست  :  مصطفي علامي


3- مجري : مصطفي علامي


    الف- مشخصات سرپرست

- نام ونام خانوادگي:  مصطفي علامي  - فرزند:علي         -تاريخ تولد: 1346           -شماره شناسنامه: 322

- آخرين مدرك تحصيلي : ليسانس     رشته تحصيلي : ارتوپدي فني                گرايش يا تخصص:

- فارغ التحصيل سال :1372      از دانشگاه :علوم پزشكي ايران                   دانشكده: علوم توانبخشي و رفاه اجتماعي

- درجه علمي:                                                                      شغل فعلي: دبير گروه پژوهش تجهيزات پزشكي و توانبخشي- گرايش تخصصي سرپرست طرح با موضوع مورد تحقيق ارتباط مستقيم   داردþ/ندارد ¨


- آموزش دوره تخصصي خاص      ديده ام þ/نديده ام ¨:
رديف
    

نام دوره
    

سازمان/ مؤسسه
    

كشور
    

سال شروع دوره
    

مدت

1
    

ده گام پژوهش
    

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
    

ايران
    

1381
    

3 روز

2
    

ويلچر
    

Meyra
    

آلمان
    

1380
    

10روز

3
    

ويلچر ايستا
    

Levo
    

سوئيس
    

1380
    

10روز

4
    


    


    


    


    


6
    


    


    


    


    - سوابق تحقيقاتي سرپرست طرح:

رديف
    

موضوع تحقيق
    

سال
    

مسئوليت در تحقيق
    

ارائه شده در

1
    

تكنولوژي نوين در خدمات ويلچر
    

1382
    

سرپرست
    

ششمين كنگره بين المللي ارتز و پروتز (مقاله برتر)

2
    

عوارض ناشي از تخصيص نامناسب ويلچر
    

1379
    

مجري
    

چهارمين كنگره بين المللي ارتز و پروتز

3
    

پروتزهاي سيليكوني
    

1378
    

سرپرست
    

سومين كنگره بين المللي ارتز و پروتز

4
    


    


    


    


5
    


    


    


    


6
        


    


    


7
        


    


    


8
        


    


    
- آدرس : محل كار:خيابان مقدس اردبيلي ، خ فرخ ،‌پلاك 25 ، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان تلفن: 8-2415367

             منزل:‌شهرري – خيابان فدائيان اسلام – خيابان شهيد شيخ اكبري – پلاك 196                      تلفن:  5657605

            شماره تلفني كه بتوان در مواقع ضروري با آن تماس حاصل كرد: 5657605


ب- دستگاههاي همكار:(دراين قسمت نام كليه دستگاهها، ارگانهاو... كه دراجراي طرح فوق الذكر به نحوي دخالت دارند با ذكر نقش آن واحد آورده مي شود.)

رديف
    

نام سازمان يا مؤسسه همكار
    

نوع و ميزان همكاري
    

مسئول موافقت كننده

1
    

اداره كل درمان و توانبخشي معاونت بهداشت و درمان
    

تجزيه و تحليل
    

دكتر مهدي معصومي

2
    

گروه پژوهشي توانبخشي پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
    

راهنمايي و مشاوره
    

دكتر هادي شجاعي

3
    


    


    


4
    


    


    


5
    


    


    

5- ناظر : دكتر مهدي معصومي6-        تاريخ پيشنهاد :     /11/827-         مدت اجراي كل طرح  : 7 ماه8-         بودجه كل طرح به ريال: 8.000.000
    

بخش دوم
        

خلاصه اطلاعات طرح
    1-                      بيان مسئله

                                                                                                                                                                                                                                                


نقص حركتي ، محدوديتي فيزيكي  است كه بر توانايي ايستادن ، راه رفتن  و جابجايي  انسان اثر مي گذارد و عموماً متعاقب بروز ضايعه در سيستم حركتي و ارتوپديك بدن ظاهر مي شود. نقص حركتي همانگونه كه بدنبال بسياري ازبيماريها و صدمات همچون Neuromuscular disease , pulmonary disease, heart disease , amputation, cerebral palsy, arthritis, spinal cord injuryظاهر مي شود، خود با توجه به محل ، وسعت و شدت آن موجب شكل گيري ناتوانايي هاي متعددي در فرد مي شود. دراثر اين نقص.، فعاليتهاي روزمره ، حرفه اي و اجتماعي فرد، دچار اختلال شده ، استقلال فردي او كاسته مي شود و در موارد شديد آن چون كوادري پلژي، فرد ناتوان ، حتي براي برآورده ساختن نيازهاي فيزيولوژيك خود ،‌مانند غذا خوردن ،‌به ديگران وابسته مي شود.

هدف از توانبخشي افزايش تواناييهاي معلول براي رساندن او به حد ممكن استقلال فردي در زندگي خصوصي و اجتماعي مي باشد. استفاده از وسايل كمكي در جهت برگردانيدن توانايي حركتي بر مبناي استفاده از تواناييهاي باقي مانده،‌موجب افزايش استقلال فرد در بسياري از فعاليتها گرديده، رضايتمندي وافزايش كيفيت زندگي فرد را به دنبال دارد. وسايل كمكي متنوعي همچون عصا، كراچ و ويلچر جهت پاسخگويي به نيازهاي حركتي متفاوت اين دسته از افراد ساخته شده است.

ويلچرها در موارديكه فرد توانايي حركت با استفاده از وسايل كمكي راه رفتن  را ندارد، تنها وسيله اي هستند كه مي توانند بطور اساسي ، قابليت حركت وعدم وابستگي افراد معلول را بهبود بخشند . اگرچه ويلچرها از نظر شكل و كاربرد به هم شبيه هستند ولي در طراحي و عملكرد افراد با هم متفاوتند.

بيمار را مي بايست براي انتخاب ويچلري كه حداكثر نيازهاي عملكردي،‌اجتماعي، حرفه اي و غير حرفه اي او را برآورده مي سازد، بررسي كرد. تجويزويلچر براي يك بيمار كوادري پلژيك با آسيب فوقاني نخاع مي تواند وظيفه اي مشكل باشد. تجويز ويلچر براي فردي كه براي هميشه از ويلچر استفاده مي نمايد نبايد براساس دانش محدود باشد بلكه بايد به وسيله تيم توانبخشي كه هم نسبت به معلول و هم نسبت به تكنولوژي روز ويلچر آگاهي دارند، صورت پذيرد كه اين امر تنها بعد از مشاهدات دقيق و ارزيابي كه مزيت ها ،مهارت ها و نحوه زندگي راحت شخص را بررسي نمايد،‌ ميسر خواهد بود.

قابل ذكر است با توجه به تفاوت بسيار زياد در محدوديتهاي فيزيكي و نيازهاي افراد ناتوان حركتي ويلچرهاي متنوعي با optionهاي متفاوت طراحي شده است تا دامنه وسيعي براي انتخاب نوع و وسايل كمكي مورد نياز ويلچر وجود داشته باشد.

جهت پاسخگويي به نياز يك فرد به ويلچر ،‌روشهاي مختلفي وجود دارد. مرحله انتخاب و سپس دريافت يك ويلچر ، channelناميده مي شود. بطور مثال مسير يك كانال در تصوير زير نشان داده شده است:‌

Advertisement physician prefered          provider          insurance durable      Medical   equipment dealer

تاكنون سه سيستم براي انتخاب مناسب وتعيين و تحويل تكنولوژي كمكي از جمله ويلچر پيشنهاد شده است:

1-                                               Center – based

2-                                               Community – based

3-                                               Mobile


در سيستم Center – based، انتخاب و طراحي وسيله كمكي در يك مركز توانبخشي توسط تيم هاي خاص صورت مي پذيرد. دسترسي به  پزشكان ، درمانگران و مهندسين توانبخشي موجب ايجاد يك ارزيابي چند گانه مي شود.

در سيستم Community – basedارائه كننده تجهيزات پزشكي در محل فروش خود با بهره گيري از متخصصين مرتبط و ارائه مشاوره هاي لازم ، اقدام به تحويل وسايل كمكي مي نمايند و برخي ازاين مراكز با مؤسسه هاي توانبخشي همكاري مي نمايند.

سيستم mobileدر مناطقي كه ارائه خدمات مركزي و ارتباطي غير عملي هستند (مانند مناطق روستايي) كاربرد دارد و بنابراين كارگاه ها و مراكز تشخيص به اين مناطق اعزام شده و خدمات مورد نظر را ارائه مي نمايند.

در حال حاضر، انواع ويلچر به كليه جانبازاني كه به دليل آسيب ديدگي مختلف جسمي ،‌تمام يا بخشي از توانايي راه رفتن خود را از دست داده اند تحويل مي گردد. تعيين مصاديق نياز و نوع ويلچر به عهده پزشك متخصص، كميته تخصيص ويلچر و در بعضي موارد خاص با تاييد اداره كل درمان و توانبخشي سازمان امور جانبازان مي باشد.

فقدان ارائه كنندگان ويلچر در سطح كشور كه براساس اصول علمي تكنولوژي كمكي فعاليت نمايند موجب شده است تا تأمين ويلچر جانبازان به صورت متمركز و خريد كلي صورت پذيرد لذا با وجود خريد ويلچرهاي گران قيمت و صرف هزينه هاي زياد ، به دليل ماهيت individualاين كار ، خدمات ارائه شده در سطح مطلوبي نمي باشد.

روند اتخاذ شده سازمان به سمت عدم تمركز و واگذاري مسئوليتها مي باشد، لذا با توجه به اينكه مطالعه مدوني در باره سيستم هاي ارائه ويلچر به جانبازان ، انجام نشده است . اين مطالعه كه در آن سيستم هاي ارائه ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج ازكشور بررسي و مقايسه مي شود، در راستاي نحوه ايجاد تغييرات مطلوب در شكل و نحوه ارائه اين خدمات به جانبازان ايران مي باشد. بديهي است انجام تغيير در روند ارائه هرگونه خدمات مستلزم مطالعات دقيق و مدون مي باشد تا امكان دستيابي به اهداف تعيين شده وجود داشته باشد.منابع

1- Rosalind Ham, Patsy Aldersea, David Porter, Wheelchair user and Postural Seating, CHURCILL LIVINGSTONE

2- Rory  A . Cooper , Wheelchair Selection and configuration Demos

3- دكتر صمد قضايي ، معلوليت ها : سبب شناسي ، پيشگيري ، توانبخشي ،‌دانشگاه علوم پزشكي تهران

4- جهاد دانشگاهي علوم پزشكي ايران ، لوازم فعاليتهاي روزمره جانبازان ، بنياد مستضعفان و جانبازان

5- سيد علي ميرنجفي زاده تحليل مدل رباتيكي دست در رانش ويلچر ،‌دانشگاه علم و صنعت

6- فاطمه ميرفتاح آيا براستي شما معلوليد ، مركز نشر دانشگاهي

7- Robert M. woolsey. Robert R. young، بيماريهاي نخاع ، مركز ضايعات نخاعي جانبازان ، مترجم دكتر غلامحسين صاحبكار

8- معاونت برنامه ريزي و امور مجلس سازمان امور جانبازان ، كتاب سال سازمان امور جانبازان ، انتشارات ابيانه


2- واژه نامه اصطلاحات فني

كليه واژه هاي تخصصي و مبهم موجود در قسمتهاي مختلف پروپوزال طرح در اين بخش توضيح داده ميشوند.

ويلچر (Wheelchair): وسيله ايست كه عمل تحرك و جابجايي را براي فردي كه توانايي راه رفتن را بطور دائم يا موقت از دست داده است را انجام مي دهد.

جانباز: افرادي كه درجريان تكوين انقلاب اسلامي و در طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان هاي جسمي و رواني دچار شده اند و در كميسيون پزشكي بنياد شرايط احراز جانبازي آنها به اثبات رسيده است و از آن كميسيون درصد معلوليت دريافت كرده اند.

معلول جنگي- (disabled veteran): فردي است كه از طرف دولت يك كشور به عنوان معلول جنگي محسوب شده

سيستم ارائه ويلچر (wheelchair service Delivery system):‌سيستمي است كه توسط آن به نياز يك فرد از مرحله انتخاب تا دريافت و خدمات پس از فروش پاسخ داده مي شود.


    3- مختصري از منابع علمي و سابقه طرح در داخل و خارج از كشور

     در اين قسمت با استفاده از منابع علمي در كتب، مجلات پزشكي، بانكهاي اطلاعاتي، مقالات پزشكي و... سعي مي كنيم، نشان دهيم:    1- كار ما تكراري نيست و با انجام اينكار گامي درجهت افزايش اطلاعات بر ميداريم.


عوامل و معلوليتهاي زيادي هستند كه در آنها استفاده از ويلچر ضروري مي گردد. فارلند و ويلسون سه گروه از ويلچر سواران و آسيبهايي را كه منجر به اين معلوليتها مي شود را به صورت زير ليست نموده اند:

1- افرادي كه اعضاي عملكردي پائيني از دست داده اند،‌شامل: معلولين نخاعي، آرتروزها، فلج هاي مغزي، فلج اطفال ، تصلب بافتها به صورت مزمن، ضعف و ناتواني ماهيچه اي ، شوك و آسيب رواني و قطع عضو ديگر بيماريها

2- افرادي كه وضعيت تعادلي ضعيف دارند شامل : آسيبهاي مغزي، فلج هاي مغزي ، سرطان ستون فقرات و بيماريهاي ديگر

3- ناتواني هاي عمومي شامل : پيري ، معتادان الكلي و بيماريهاي زودگذر (موقتي)

توانايي هاي و محدوديتهاي ويلچر سواران به مقدار زيادي مي تواند تغيير كند. قابليتهاي يك كاربر معلول ناشي از پيري ،‌اعتياد الكل، آرتروز، بيماريها و آسيبهاي مغزي ممكن است دامنه اي از عدم وابستگي تا وابستگي كامل را شامل شود. در طراحي هاي صنعتي و وسايلي كه ارتباط مستقيم با انسان دارند، يكي از مهمترين مسائل ، بحث ارگونومي و قابليت تطبيق وسيله با توانايي هاي مصرف كننده مي باشد. اين مقوله دو هدف مهم دارد. هدف اول افزايش كارايي و بازده انجام كار و فعاليتهاي ديگر است. افزايش سهولت كاربرد ، كاهش خطا و افزايش بهره برداري در اين مقوله مي گنجد. هدف دوم تقويت بعضي ارزشهاي انساني مطلوب، از جمله افزايش ايمني، كاهش خستگي و تنش ، افزايش راحتي، افزايش مقبوليت نزد كاربر ، افزايش ميزان رضايت شغلي و بهبود كيفيت زندگي است.

تاكنون تحقيقات متعددي از جنبه هاي گوناگون پزشكي ، مكانيك، بيومكانيك و ارگونومي در زمينه صندلي چرخدار انجام شده است. تحقيقات در مورد رانش ويلچر دستي اولين بار توسط گروه آلماني hilder brand and engelدر سال 1971 انجام شد. بيشتر مطالعات اخير برروي ارزيابي و نقش مشخصه هاي فيزيولوژيكي فرد در طراحي  صندلي چرخدار تمركز دارد كه توسط افراد زيادي از جمله افراد زير انجام شده است: Woude, Groot , Hollander

همچنين مزيت مكانيكي و مصرف انرژي كه در ارتباط با اشكال مختلف صندلي چرخدار مطالعه شده است. مواردي مانند وضعيت قسمت نشيمنگاهي صندلي توسط گروه Brubaker, Mcclay and Mclaurim‌مطالعه شده است.

به علاوه «ون دروود» و همكارانش ، اثر ارتفاع صندلي را بر سيستم قلبي – تنفسي و سينماتيك مورد مطالعه قرار داده اند. Robert H. Sebsenدر سال 1964 در مقاله اي توضيحاتي در مورد استفاده از صندلي چرخدار منتشر نمود و شرايط انتخاب صندلي مناسب براي معلوليني كه بايد مدت طولاني و شايد تا آخر عمر از آن استفاده نمايند را برشمرد.

اولين بار ويلچرهاي ورزشي در سال 1948 معرفي شدند ولي تا سال 1975 پيشرفت هاي زيادي در بهبود نوع آنها به وجود نيامد تا اينكه در سال 1975 ، بابي هال در يك مسابقه مارتن ، با ويلچر برنده شد. در دهه 1970 تلاش جهت اصلاح ويلچرها توسط قهرمانان مسابقات آغاز گرديد و ويلچرهاي مسابقه بتدريج داراي قطعات جديدي شدند كه براي منظورهاي خاص طراحي و نصب مي شدند و از ويلچرهاي معمولي متمايز مي گرديدند. قابل ذكر است ويلچر سواران عادي نيز از پيشرفتها و ابداعات جديد در ويلچرهاي ورزشي بي بهره نماندند. وزن سبك و قدرت مانور عالي اين ويلچرها موجب شد تا بسياري از مددجويان نيز به استفاده از آنها روي آورند.

از سويي ديگر تكنولوژي كمكي براي كمك به افراد براي انجام فعاليتهايشان استفاده مي شود. هر فعاليت از يك سري اعمال تشكيل شده است. هر عمل بايد براي انجام يك فعاليت كامل شود. انتخاب تكنولوژي كمكي متأثر از تعيين كاربردها مي باشد، تعيين كاربردها مي تواند براساس يكي از نظرات مختلف باشد. اصولي ترين اين موارد تعيين مقايسه اي مي باشد. تعيين باقيمانده ، تخصيص اقتصادي، تخصيص انعطاف پذير روشهاي ديگري هستند.

تاكنون در خصوص عناوين فوق ،‌تحقيقات بسياري خصوصاً در كشورهاي پيشرفته صورت پذيرفته است كه هدف آنها ارائه وسيله اي مناسب به معلولين مي باشد كه حداكثر كارايي را براي افزايش استقلال فردي او داشته باشد.

Cookو Hussey‌پيشنهاد كرده اند كه پروسه ارزيابي يك تكنولوژي كمكي براي افراد مي تواند به عنوان يك سؤال برجسته انساني مطرح شود و «مدل تكنولوژي كمكي فعاليتهاي انساني» (HAAT)را به عنوان يك زمينه براي ارزيابي احتياجات فردي تشريح كرده اند. تحليل فعاليت برروي هر يك ازاين اجزاء و تأثير متقابلشان متمركز است. يك تحليل نامناسب فعاليت ميتواند منجر به ترك ويلچر و يا تغييرات پرهزينه در محيط استفاده كننده گردد. انسان يك شخصيت داراي تشخيص است. نوعاً تشخيص از ارزيابي فيزيكي مهارتهاي حركتي،‌طرز ايستادن و مكانيسم جبراني است و همچنين نياز به تشخيص فعاليتهاي ادراكي ، حل مشكل درگير شده، كنترل فشار حسي ، استقامت و پشتكار دارد. زمينة محيطي كه فرد در آن فعاليت مي كند ممكن است بسته يا باز و متغير باشد. لازم است كه مددجو با يكي از نزديكان وي اين محيط را توصيف كنند. زمينه محيطي همچنين شامل شرايط اقتصادي و اجتماعي ، نوع مذهب و حرفه مي باشد. 4- گروه هدف

        نتايج حاصل از مطالعه در چه گروهی از افراد قابل انجام است و يا تحقيقات بعدی بر روی آنان صورت خواهدگرفت


جانبازان و معلولين جنگي ويلچر سوار در داخل و خارج از كشور5- اهداف

الف) هدف كلي   :

     تقريباً معادل عنوان طرح است، كه با شرح و توضيح بيشتري دقيقاً بگوييد كه چه چيزي را انجام مي دهيد.


تعيين سيستم ارائه خدمات ويلچر به جانبازان و معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور


                ب) اهداف ويژه                         

در اين قسمت هدف كلي را به چند بخش كاملاً واضح و مشخص تفكيك كرده تا اجزاي كلي كار مشخص باشند.

1-     تعيين و مقايسه چگونگي تخصيص ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

2-     تعيين و مقايسه نحوه تحويل ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

3-     تعيين و مقايسه شيوه ارائه خدمات تعمير و نگهداري ويلچر به معلولين جنگي در داخل و خارج از كشور

4-     تعيين مباني علمي و يافته هاي جديد ارائه خدمات ويلچر به معلولين

                ج) اهداف كاربردي                 

در اين قسمت نحوه استفاده از نتاجي و دستاوردهاي تحقيق مورد نظر ذكر مي گردد (اهدافي كه ميتوان به صورت اجرائي و عملكردي از آن استفاده كرد).


1-     بهره گيري از نتايج تحقيق در خصوص تدوين سيستم ارائه خدمات ويلچر به جانبازان

2-     بهره گيري از نتايج تحقيق در خصوص تدوين سيستم ارائه تجهيزات پزشكي غير مصرفي مشابه به جانبازان

3-     بهره گيري از نتايج تحقيق در خصوص تدوين سيستم ارائه خدمات ويلچر به معلولين ايران


6- فرضيات  يا سؤالات

فرضيات ويا سؤالات خاصي که درطرح مد نظر است در اين قسمت مطرح ميگردد. بهعنوان مثال : (داروي فاموتيدين اثر بيشتري در درمان اولسريپتيك نسبت به داروي سايميتيدن دارد). فرضيات معمولاً در مطالعات تحليلي وحود دارند و در مطالعات توصيفي نيازي به فرضيه نداريمو سؤال مطرح می شود


1-     تخصيص ويلچر در كشورهاي امريكا ، آلمان، انگلستان ، ايران ، ژاپن ،‌ چين و مصر به معلولين جنگي برچه اساس مي باشد؟

2-     تحويل ويلچر در كشورهاي امريكا،آلمان، انگلستان، ايران، ژاپن ،‌ چين و مصر به معلولين جنگي به چه صورت انجام مي شود؟

3-     خدمات تعمير و نگهداري ويلچر در كشورهاي امريكا ، آلمان، انگلستان ، ايران ، ژاپن ،‌ چين و مصر چگونه به معلولين جنگي آنها ارائه مي شود؟

4-     آيا نحوه ارائه خدمات ويلچر به معلولين جنگي در كشورهاي امريكا ،‌انگلستان، آلمان، ايران، ژاپن ،‌ چين و مصر مشابه يكديگر است؟7-             كليات روش اجراء


در اين طرح كتب و مقالات علمي معتبر توانبخشي ، مهندسي توانبخشي ، تكنولوژي توانبخشي و آئين نامه هاي مصوب دولتهاي كشورهاي ايران، امريكا، انگلستان و آلمان توسط كارشناسان گردآوري ، ترجمه ، ويراستاري ، مقايسه و تحليل مي گردد.


الف) مقالات مورد مطالعه

گروه موضوعي مقالات را مشخص نماييد.


- ويلچر (wheelchair)و انواع آن شامل ويلچر مكانيكي (manual wheelchair)، ويلچرهاي الكترونيك (Electronic wheelchair)، ويلچرهاي ورزشي (Sport Wheelchairs)، ويلچرهاي ايستاده (Standing Wheelchair)، ويلچر حمام (Shower wheelchair)و تشكچه ويلچر (Cushion)

- توانبخشي (Rehabilitation)

- مهندسي توانبخشي مصاحبه و ارزيابي وسايل كمكي ، تحليل فعاليت ، اندازه گيري ، تيم ارزيابي و كنترل)


ب)‌شيوه گردآوري مقالات


1-     از طريق جستجو در سايت هاي اطلاعاتي

2-     درخواست و مكاتبه با سازمانها و N.G.Oهاي مرتبط در كشورهاي مذكور و دريافت پاسخ از آنها

3-     از طريق مراكز دانشگاهي و پژوهشي كشور

4-     از طريق مجلات علمي و صنفي و دولتي مورد تاييد پژوهشكده


ج) تعداد تخميني مقالات

تعداد تخميني مقالات را ذكر نماييد و مشخص نماييد كه عدد ياد شده بر چه اساسي انتخاب گرديده است.


حدود 140 مقاله ، 10 كتاب مرجع و 40 متن ارسالي از سازمانها و N.G.Oهاي مرتبط بديهي است كه تعداد مقالات و كتب مرجع بعد از شروع مطالعه با توجه به ميزان دستيابي به مقالات قابل تغيير خواهد بود.


د) ضوابط ورود به مطالعه (Inclusion)

چه مشخصاتي را براي ورود مقالات به مطالعه در نظر مي گيريد.


1-     مقالات مرتبط با موضوع مطالعه

2-     مقالات مورد تاييد تيم علمي پژوهشكده

3-     كتب مرجع تاييد شده توسط تيم علمي پژوهشكده يا كتبي كه نويسنده آنها در يكي از دانشگاه هاي معتبر دنيا صاحب كرسي مي باشد.

4-     آئين نامه هاي تاييد شده تجهيزات پزشكي معلولين جنگي مورد تاييد دولتهاي كشورهاي مذكور

5-  مقالات و كتب پس از سال 1995هـ) ضوابط خروج از مطالعه (Exclusion)

پس از ورود مقاله به مطالعه در صورت مشاهده و يافتن چه خصوصياتي آن را از مطالعه خارج مي نماييد.


1-   مقالاتي كه صرفاً جنبه تبليغاتي داشته باشند با توجه به نظر ناظر طرح


9-   روش انجام طرح

الف ) شيوه اجرائي مراحل طرح


1-     كتب ،‌مقالات وسايت هاي اطلاعاتي در زمينه موضوع مطالعه searchمي شود.

2-     طرحهاي تحقيقاتي و مقالات داخل و خارج از كشور – مرتبط با موضوع مطالعه- جمع آوري مي شود.

3-     مطالعات و مطالب ، ترجمه و ويرايش مي گردد.

4-     بعد از جمع بندي مطالب ، دسته بندي آنها براساس اهداف مطالعه توسط گروه صورت مي گيرد.

5-     يافته هاي فوق پس از مقايسه و تحليل در قالب يك گزارش نهايي ارائه مي شود.ب) چگونگي جمع آوري اطلاعات

از طريق كتب مرجع، مجلات معتبر، اينترنت ، پاسخهاي ارائه شده به مكاتبات و نيز جستجو در طراحهاي تحقيقاتي جمع آوري مي شوند.


ج) روش تجزيه و تحليل

مطالب ويراستاري شده جهت گروه تجزيه و تحليل ارسال و سپس در طي يك جلسه مشترك مورد بحث گروهي قرار خواهد گرفت.

در گروه تخصصي (بحث گروهي) ، نظر خواهي فرد به فرد.........؟

د )ملاحظات اخلاقي

كليه يافته ها و نام مسئولين و پروژه هاي ثبت شده با صداقت كامل گردآوري و ثبت مي شود.

در زمينه ترجمة متون نيز ، دقت لازم از جهت حفظ چهارچوب مقاله ويا Textمورد ارزيابي اعمال مي شود.     

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 17:44
( 0 Votes ) 
4453 Hits دسته: مطالب پزشکی Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری


همانگونه که احتمالاً بسياري از مخاطبان ارجمند شنيده‌اند و مطلع مي‌باشند 7 آوريل مصادف با 19 فروردين، روز جهاني سلامت يا آن گونه که در زبان فارسي ترجمه شده روز جهاني بهداشت است و از همين رو در کشورهاي مختلف، برنامه‌هايي بدين منظور به اجرا در مي‌آيد. همچنانکه در کشور ما نهادهاي مسئول ذيربط اين هفته را با عنوان هفته سلامت گرامي مي‌دارند و برنامه‌هاي مختلفي را متناسب با شعار جهاني سال عملي مي سازند.محور موضوعي که امسال سازمان جهاني بهداشت يا به تعبير درست‌تر، سازمان جهاني سلامت مطرح کرده، اين نکته مهم است که فراهم بودن شايسته سلامتي، موجب ازدياد عمر مي‌شود و از گذر اين پيام، در واقع تاکيد بر اين است که همه انسان‌ها بايد از سلامتي شايسته در طول عمر بهره‌مند شوند تا در سنين سالمندي و سالخوردگي نيز شانس بيشتري براي ادامه زندگي مناسب داشته باشند.

همين پيام موجب شده که برنامه‌هاي مختلف جهاني امسال تمرکز بر مقوله سلامت و سالمندان پيدا کنند.دبيرکل سازمان ملل در پيامي که بدين مناسبت صادر کرده است اعلام داشته که در نيمه قرن گذشته فقط 14 ميليون نفر در سراسر جهان 80 ساله يا بيشتر بودند حال آنکه تا سال 2050 ميلادي پيش‌بيني‌ها بر اين است که قريب به 400 ميليون نفر در اين گروه سني قرار مي‌گيرند که فقط 100ميليون آنها در چين خواهند بود.

اين وضعيت جمعيتي به تعبير دبيرکل سازمان ملل براي اولين بار در تاريخ جلوه مي‌يابد که جمعيت 65 ساله ها يا سنين بالاتر، از کودکان زير 5 سال بيشتر مي‌شوند. به تعبير دبيرکل، اين تغيير در سن جمعيت جهان ارتباط نزديکي با توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد و هرچه طول عمر مردم بيشتر شود، طبيعتاً فشار بيشتري بر خدمات سلامت کشورهاي مختلف وارد مي‌سازد که همين امر لازم مي‌نمايد تا نظام‌هاي سلامت کشورها، خود را در ابعاد مختلف قوي تر سازند و زيرساخت‌هاي خود را ارتقا بخشند.مديرکل سازمان جهاني سلامت نيز به مناسبت اين روز تأکيد کرد که براي تأمين سلامت شايسته سالمندان، اعمال برخي مديريت‌ها و تدابير شايسته که هزينه‌بري زيادي نيز در بر ندارد مي‌تواند بسيار کارساز باشد.

در همين رابطه در کشور ما، هفته مقارن با روز جهاني سلامت را هفته سلامت ناميده و روزهاي اين هفته را نيز نامگذاري کرده‌اند. به اين صورت که به ترتيب از اول اين هفته تا 24 فروردين، سالمندي، ورزش، سلامت معنوي؛ سالمندي و آموزش همگاني؛ سالمندي، حوادث و بلايا؛ سالمندي و شهرهاي دوستدار سلامت؛ سالمندي، سلامت و همکاري‌هاي بين بخشي؛ سالمندي و مراقبت در برابر بيماري‌ها و در نهايت سالمندي و کرامت اجتماعي تعيين شده‌اند.

در مهرماه سال 1390، مدير دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار سالمندان کشور را حدود 5 ميليون و 500 هزار نفر اعلام کرد که حدود 7 درصد جمعيت کشور را شامل مي‌شوند که از اين جمعيت، حدود 2 ميليون و 738 هزار نفر زنان سالمند و 2 ميليون و 760 هزار نفر مردان سالمند مي‌باشند.همچنين پيش‌بيني کرده‌اند که جمعيت سالمندان کشور تا سال 2050 ميلادي (38 سال ديگر) به 25 ميليون نفر افزايش خواهد يافت. همين مسئول در سال گذشته خبر از تدوين پيش نويس سند سلامت سالمندان در کشور داده که تمام ابعاد رفاهي، جسماني، معنوي، رواني و اجتماعي دوران سالمندي در آن لحاظ شده است.

قرار بوده اين سند پس از نهايي شدن دروزارت بهداشت به شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي ارجاع و پس از تأييد اين نهاد، جهت اجرا به همه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شود. وزارت بهداشت همچنين در سال 90 اعلام داشت که 2 برنامه کلان ويژه سالمندان را طراحي و به اجرا در آورده که يکي «ترويج شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي» و ديگري «مراقبت‌هاي ادغام يافته و جامع سالمندي» مي‌باشند.

با مرور بر برخي داده‌هاي لازم مربوط به هفته سلامت و اولويت‌هاي موضوعي امسال، ضمن تقدير و تشکر از يکايک تلاشگران عرصه سلامت شهروندان چه آنان که براي سلامت فيزيکي تلاش مي‌کنند و چه آنان که براي سلامت روحي و رواني و يا سلامت معنوي انسان‌ها از هيچ گونه تلاشي دريغ نمي‌ورزند، چند نکته حقوقي در جهت مشارکت در دغدغه‌هاي ملي وجهاني مربوط به هفته سلامت به شرح زير ارايه مي‌شود، اميد است مفيد واقع شود.

نکته اول اينکه تا از سلامت صحبت مي‌شود خيلي افراد ذهنشان به عدم بيماري مي‌رود، حال آنکه مفهوم حقوقي بين‌المللي سلامت، فراتر از اين برداشت است و حالت مطلوب زيستن و رفاه نسبي انسان از حيث جسمي، رواني و معنوي و فردي واجتماعي را دربرمي‌گيرد.

وقتي اين دامنه وسيع را ملاک قرار دهيم، متوجه مي‌شويم که خيلي از مسايل بهم پيوند مي‌خورد تا انسان از وضعيت مطلوب زيستي برخوردار شود يا بالعکس ،از حيث سلامت دچار مشکل شود.فلذا فقط نبايد به دنبال مسئوليت‌هاي متوليان حوزه بهداشت و درمان رفت؛ بلکه متوليان حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سياست و امور بين‌الملل کشور نيز بايد به ابعاد تأثيرگذراي مثبت يا منفي اقدامات خود بر سلامت شهروندان توجه کنند. يک تصميم نسنجيده اقتصادي مي‌تواند هزاران شهروند را دچار مشکلات معيشتي و به تبع آن افسردگي و گرفتاري‌هاي مختلف کند.

يک اقدام نسنجيده فرهنگي مي‌تواند نشاط و شادابي را از جامعه بگيرد و يا شادي کاذب زودگذر جايگزين کند و به دنبال آن تباهي ايجاد کند. يک اظهار نظر نسنجيده يا اقدام قضايي بدون ملاحظه حقوق مردم، مي‌تواند امنيت رواني جامعه را مخدوش سازد و اميد به بهره مندي از زندگي با رعايت کرامت انساني را از خيلي‌ها بگيرد.

يک اقدام نامناسب بين‌المللي از سوي متوليان سياست خارجي کشور مي‌تواند نگراني‌ها و دغدغه‌هايي را براي مردم شکل دهد که تأثير مستقيم بر سلامت آنان دارد. فلذا اگر مي‌خواهيم به محور موضوعي جهاني امسال در حيطه سلامت توجه کنيم، بايد به اين ابعاد همه جانبه تأمين سلامت شهروندان عنايت داشته و موانع موجود را برطرف سازيم يا بسترهاي مناسب ارتقاي وضعيت سلامت را تدارک ببينيم.نکته دوم اينکه به طور خاص در حيطه سالمندان، به رغم آنچه چندين نوبت از سوي مسئولان بهزيستي طي سال‌هاي گذشته اعلام شده، يا آنچه مسئولان وزارت بهداشت در سال گذشته در مورد «سند سلامت سالمندان» اعلام داشته‌اند، واقعيت اين است که هنوز قانون مناسبي در زمينه تأمين حقوق سالمندان در ابعاد مختلف از جمله در حيطه سلامت آنها در کشور نداريم.

به نظر مي رسد ابتدا بايد قانون مناسبي در مجلس تصويب شود تا براساس آن، سند سلامت سالمندان(که قول تصويب آن را داده اند) نيز ابعاد جزيي و کاربردي را مورد پيش‌بيني قرار دهد.در قانون برنامه پنجم توسعه و پيشرفت کشور موادي در حيطه مباحث مربوط به سلامت پيش‌بيني شده‌اند که وظايفي را بر عهده نهادهاي مختلف قرار مي‌دهند.

مثلاً آنچه در مواد 13 و 14 تحت عنوان ورزش آمده يا آنچه در ماده 24 قانون در خصوص ضرورت تدوين سند راهبردي ارتقاي سطح شاخصهاي توسعه انساني جامعه گفته شده يا آنچه در ماده 47 در مورد نظام جامع تأمين اجتماعي گفته شده است و به طور خاص مواد 32 به بعد تا ماده 39 که با عنوان سلامت احکامي را در حيطه برقراري عدالت در تأمين سلامت شهروندان، ايجاد پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان ظرف دو سال از اجراي قانون، بيمه سلامت و در نهايت توجه به گروه‌هاي آسيب پذير مقرر داشته‌اند.به رغم احکام کلي يا ساختاري که در قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده، همچنان نبود قانون شايسته اي که حق هاي مختلف شهروندان در سنين سالمندي را مورد حمايت قرار دهد و تعهدات قانوني مشخص و قابل پيگيري قضايي را بر عهده نهادهاي ذيربط قرار دهد، امري مشهود است.

نکته سوم اينکه نقض ابعاد مختلف سلامت شهروندان امروزه به وفور در عملکردهاي نهادهاي مختلف ديده مي‌شود. مثلاً سالهاست در اثر برخي عملکردها محيط زيست کلان شهرها به شدت از سلامت به دور است و در اثر آن پير و جوان و کودک قرباني مي‌شوند. سالهاست که برخي تبعيض ها در حيطه سلامت شهروندان براساس توان اقتصادي افراد ديده مي‌شود.

سالهاست که ابعاد سلامت رواني شهروندان در اثر عملکردها يا اظهارات نادرست برخي صاحبان قدرت يا خود ما شهروندان مخدوش مي‌شود. همه اين موارد نقض، علي القاعده بايد از سوي مراجع قانوني مورد پيگيري قرار گيرند. در ميان مراجع قانوني قطعاً دستگاه قضايي بيشترين ارتباط قانوني را با حق جبران خسارات شهروندان در قبال نقض حق سلامت آنها و جلوگيري از استمرار وضعيت منفي بر عهده دارد.

از اين رو انتظار مي‌رود دادستان‌هاي محترم در سراسر کشور به عنوان مدعي‌العموم در قبال نقض حق سلامت شهروندان، نظارت و حساسيت بيشتري معمول دارند و رويه قضايي محاکم با توسعه قابليت رسيدگي قضايي موارد نقض حق سلامت، اين بستر ذهني و واقعي را براي شهروندان فراهم آورد که در خصوص وظيفه مقرر در اصل 156 قانون اساسي مرجع قضايي نهايت تلاش خود را براي احياي حقوق عامه به کار مي گيرد همانگونه که در عرصه پيشگيري از جرم تلاش مي کند تا جامعه سالم بماند.

سخن آخر

با پيشرفت‌هاي حاصله در سراسر جهان از جمله در کشور ما، خوشبختانه سلامت بسياري از انسان‌ها و اميد به زندگي ارتقا يافته است. با اين حال هنوز تنش‌ها و مشکلات زيادي در اين جهت که سلامت به مفهوم عامي که در اساسنامه سازمان جهاني سلامت ذکر شده، تأمين شود، وجود دارد.براي رفع تنش‌ها و مشکلات بايد همه جانبه نگري را در اتخاذ تدابير مربوطه توسعه دهيم و از نگرش صرف درماني به مقوله سلامت بپرهيزيم. برنامه‌هاي پيشگيري از جرم که توسط قوه قضاييه و ساير نهادها پيگيري مي‌شود، به طور جدي مي‌توانند در اين رابطه ساماندهي شوند که سلامت همه جانبه شهروندان و زندگي با کيفيت و منطبق با ارزشهاي متعالي را مورد حفاظت قرار دهند. خلاءهاي قانوني موجود در جهت تأمين اين راهبرد را بايد سريع تر مرتفع کرد.

همچنين نبايد نقش مخرب برخي قدرت‌هاي جهاني در بي عدالتي‌هاي حوزه سلامت يا ضربه زدن آنها به سلامت مورد نياز آحاد بشر از جمله در کشورهاي ظلم ستيز مثل ايران را فراموش کرد. و نهايت اينکه تا خود ما شهروندان در ابعاد مختلف به سلامت اهميت ندهيم و از بسياري عناصر مخرب سلامت دوري نگزينيم و براي ارتقاي عناصر مفيد نکوشيم، هيچ قانون و سازمان و نهادي نخواهد توانست سلامت واقعي را در سطح وسيع چه براي سالمندان و چه براي ديگر اقشار جامعه تأمين کند. پس بياييد همزمان با هفته سلامت بار ديگر مصمم شويم که آگاهي‌هاي خود را در حيطه سلامت افزايش دهيم و عنصر مفيدي در بهبود سلامت خود و ديگران باشيم.

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 17:43
( 0 Votes ) 
4671 Hits دسته: مطالب پزشکی Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

اعتمادی فر افزود: در سه دهه گذشته، شیوع این بیماری در کشور به ویژه در استان اصفهان افزایش چشمگیری یافته است و پژوهش ها نشان می دهد شیوع این بیماری در استان اصفهان از پنج در 100 هزار نفر، هم اکنون به 60 در 100 هزار نفر رسیده است.

کد خبر: ۱۱۶۴۵۵

تاریخ انتشار: ۰۳شهريور ۱۳۸۹ - ۱۸:۰۶

رئیس انجمن ام اس اصفهان گفت، شمار بیماران مبتلا به ام اس در اصفهان بیش از دیگر نقاط کشور است.

دکتر مسعود اعتمادی فر گفت: آمار بیماران ام.اس این استان به طور میانگین 60 نفر در هر 100 هزار نفر است که از میانگین جهانی نیز بیشتر است؛ در چند سال گذشته، تشکیل پرونده های فراوان بیماران ام.اس در بیمارستان های اصفهان و مقایسه آن با آمارهای کشور موجب شده است برخی این استان را پایتخت بیماری ام اس در ایران بنامند.

به گفته کارشناسان ، بیش از 40 هزار نفر در کشور به ام.اس مبتلا هستند و سالانه حدود دو هزار نفر به این تعداد افزوده می شوند که این رقم 20 برابر آمار کشورهای همسایه و منطقه است.

اعتمادی فر افزود: در سه دهه گذشته، شیوع این بیماری در کشور به ویژه در استان اصفهان افزایش چشمگیری یافته است و پژوهش ها نشان می دهد شیوع این بیماری در استان اصفهان از پنج در 100 هزار نفر، هم اکنون به 60 در 100 هزار نفر رسیده است.

دکتر اعتمادی فر با تاسف از افزایش روزافزون جمعیت بیماران ام.اس در اصفهان می گوید : عادی نشان دادن این موضوع و برابر دانستن شمار مبتلایان ام.اس اصفهان با استان های دیگر کشور ازجمله سیستان و بلوچستان با 300 بیمار ام.اس و شهرکرد با 500 بیمار از سوی برخی مسئولان قابل قبول نیست.

به گفته او، هم اکنون بیش از دو هزار و 500 بیمار ام.اس استان اصفهان بومی این استان هستند که در درمانگاه تخصصی پرونده درمانی دارند، ضمن آنکه نام بسیاری از بیماران ام.اس در اصفهان درجایی ثبت نشده است.

ام.اس درحالی بیماری اسرارآمیز لقب گرفته است که در رشته نورولوژی بیشتر از همه بیماری ها ، ذهن دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده و هنوز علت یا حتی درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است.

بحث های بسیاری بر سر منشاء این بیماری میان کارشناسان و متخصصان وجود دارد اما پس از سال ها مطالعات تخصصی و کارشناسی آن ها می توان گفت، منشا عوامل محیطی در شیوع و گسترش این بیماری غیرقابل انکار است.

اعتمادی فر در مورد فراگیری این بیماری میان ساکنان حاشیه زاینده رود می گوید : آمار مبتلایان به ام اس در ساکنان شهرهای مناطق غرب اصفهان، در مجاورت رودخانه و همچنین در کنار صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن و پلی اکریل‌ از دیگر نقاط اصفهان بیشتر است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان، تخلیه پساب های شیمیایی صنایع در زاینده رود و آلودگی هوا درپی استفاده نکردن صنایع از فیلترهای مناسب در شیوع بیماری ام.اس در این مناطق مؤثر است البته مدیر عامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در این باره می گوید: کارشناسان خارجی برای اعطای ایزوهای معتبر هر شش ماه یک بار این کارخانه را نظارت می کنند که در صورت وجود آلایندگی های مغایر با این ایزوها ، درخواست اخذ ایزوی کارخانه لغو می شود .

به هر حال تلاش برای کاهش آلودگی محیطی اقدام مثبتی است که ممکن است به کاهش آمار مبتلایان به ام اس بیانجامد.

جمشید لطفی رئیس انجمن ام.اس ایران درباره علت بیماری ام اس و علائم آن گفت: ایران در ابتلا به بیماری ام اس جزو ده کشور اول دنیاست؛ میزان آسیب های این بیماری، بستگی به زمینه و علل بروز آن دارد، به طوریکه ممکن است یک نفر در مدت سه ماه علیل شود و یک نفر ممکن است 10تا 20 سال مبتلا به این بیماری باشد اما هیچگونه مشکل حرکتی ، گفتاری و تشنجی نداشته باشد.

حسین که جوانی 30 ساله است و در رشته زیست شناسی تحصیل کرده می گوید: هر هفته باید آمپول آونكس دریافت کنم که گاهی در عین ناتوانی در راه رفتن مجبورم برای تهیه این دارو به بسیاری از داروخانه ها مراجعه کنم؛ متاسفانه با این وضع کمک چندانی هم از سوی نهادهای بهداشتی دریافت نمی کنم.

یکی دیگر از بیماران که زنی جوان است و کم کم علائم فلج ناشی از ام.اس در او بروز کرده می گوید: همیشه با هزینه شخصی خود در بیمارستان بستری می شوم اما تا کی خواهم توانست هزینه های درمان را تامین کنم معلوم نیست.

لطفی درباره گرانی داروها می گوید: وزارت بهداشت هزینه زیادی را برای تهیه دارو و درمان بیماران ام.اس تقبل می کند به طوری که بسته به نوع بیمه70 تا90 درصد هزینه تأمین داروهای خارجی بیماران ام.اس تأمین می شود.

در هر ماه برای هر بیمار مبتلا به ام.اس 3 میلیون ریال هزینه می شود.

لطفی به ضعف نظام توان بخشی برای این بیماران در کشور اشاره می کند و می گوید: بررسی هایی که درمورد گروهی از مبتلایان به ام.اس انجام شده نشان می دهد که حدود 60 درصد آنها زن و از این عده 78 درصدشان متأهل هستند که باز از این گروه 81 و نیم درصد زمین گیرند؛ شیوع این بیماری و احتمال آن در زنان سه و نیم برابر مردان است و بیشتر در سنین18 تا 35 سالگی بروز پیدا می کند.

به هر صورت گرچه علل بروز این بیماری و درمان آن به طور قطعی برای پزشکان هنوز مشخص نشده است اما شایسته است برای بهتر کردن وضع زندگی بیماران ام.اس حتی با شرایطی که دارند تلاش شود.

کارشناسان معتقدند، مسئولان باید ضمن پذیرش گسترش این بیماری در برخی شهرهای کشور، برای برطرف کردن اضطراب و دلهره و نگرانی بیماران ام.اس و خانواده های آنان گام های اساسی بردارند تا آنان این دوره سخت و طاقت فرسا را حداقل بدون اضطراب سپری کنند تا آسیب های کمتری به خانواده های پرستار ام.اس و همچنین جامعه وارد شود.

ام. اس شايع‌ترين علت ناتواني در جوانان است


بيماری- گروه سلامت – مريم غفاري:
بيماري ام. اس پس از سوانح، شايع‌ترين علت ناتواني در جوانان است
و تاكنون درمان قطعي اين بيماري ممكن نشده، ولي داروهاي موجود مي‌تواند باعث كاهش حملات و در نتيجه ناتواني ناشي از اين بيماري شود.

دكتر صحراييان متخصص بيماري‌هاي مغز و اعصاب و رئيس كميته علمي انجمن‌ ام.اس ايران، به مناسبت روز جهاني ‌ام. اس،(6 خرداد) به همشهري گفت: بيش از 2 ميليون نفر در دنيا به اين بيماري مبتلا هستند و هزينه اجتماعي و درماني هر بيمار2.4ميليون دلار است.

وي افزود: تاكنون آمار دقيقي از تعداد بيماران مبتلا به ام. اس در كشور وجود ندارد اما به‌نظر مي‌رسد بيش از 40هزار نفر در كشور به اين بيماري مبتلا باشند كه اكثر آنان را خانم‌هاي جوان تشكيل مي‌دهند.پيشرفت و علايم اختصاصي ام. اس در هر فرد متفاوت است و اين روند قابل پيش‌بيني نيست.

وي افزود: اين بيماري در افراد مبتلا سير متفاوتي دارد به‌طوري كه در بعضي از مبتلايان هيچ‌گونه علايم و نشانه باليني ديده نمي‌شود ولي برخي ديگر از آنها دچار ناتواني قابل توجهي در مدت زمان كوتاه مي‌شوند.
وي ادامه داد: شيوع اين بيماري در دنيا رو به افزايش است، اين شيب افزايش در ايران نيز در حال افزايش است ولي از آنجا كه اپيدميولوژي اين بيماري در كشور انجام نشده آمار دقيقي از مبتلايان به اين بيماري وجود ندارد. معمولا اين بيماري در سنين 20 تا 40 سال بروز مي‌كند و در خانم‌ها 2 تا 3 برابر، بيشتر از آقايان است.

دكتر صحراييان افزود: عواملي چون ژنتيك و عوامل محيطي در بروز اين بيماري نقش دارند اما بررسي‌هاي مختلف نمايانگر اين نكته است كه عامل ژنتيك كمترين نقش را در شيوع و انتقال ام.اس دارد.

وي ادامه داد: در بين عوامل محيطي، عواملي چون عوامل عفوني مانند ويروس‌ها و برخي باكتري‌ها مؤثرند و با توجه به اينكه استرس، شدت بيماري مبتلايان به ام.اس و تعداد حملات آنها را افزايش مي‌دهد عامل استرس و تنش‌هاي عصبي مي‌تواند در افزايش ميزان شمار مبتلايان به ام. اس در ايران نيز مؤثر باشد.

وي ادامه داد: تغذيه نيز در افزايش ام.اس مؤثر است و كساني كه در دوران كودكي ويتامين دي كمتري را دريافت كنند احتمال ابتلاي آنها به ام.اس در بزرگسالي بيشتر است.

دكتر صحراييان با اشاره به اين مطلب كه در مورد ام.اس اقدامات پيشگيرانه‌اي وجود ندارد، گفت: به بيماران ام.اس توصيه مي‌شود تا حد امكان از تنش روحي و استرس پرهيز كنند. ميوه و سبزيجات را در برنامه غذايي خود قرار دهند، مصرف غذاهاي پرچرب را كمتر كنند و از گرما و خستگي مفرط دوري جويند.

به‌طور كلي ام.اس به‌علت تخريب ميلين بافت عصبي مركزي ايجاد مي‌شود و برحسب اينكه كدام قسمت سيستم عصبي دچار تخريب شود، علايمي متفاوت از جمله تاري ديد، اختلال در حركت، اختلال در كنترل ادرار و بي‌حسي در اندام بروز مي‌كند.

به گفته وي، عموم مردم برداشت صحيح و منطقي از ام.اس ندارند و به‌دليل برداشت‌هاي غلط، برخوردهاي مناسبي با اين بيماري صورت نمي‌گيرد در نتيجه لازم است انجمن با گسترش ابعاد فعاليت خود، آگاهي و اطلاع رساني در مورد اين بيماري را به نحو بهتري انجام دهد.

وي ادامه داد: افراد تحصيلكرده و حتي خود پزشكان بيشترين قشري هستند كه به اين بيماري مبتلا مي‌شوند و هنوز دلايل بروز آن مشخص نشده است.

وي در پايان گفت: مي‌توان ادعا كرد ام.اس تافته جدا بافته در بين ساير بيماري‌هاي مغز و اعصاب است، در نتيجه ارائه امكانات براي انجام پژوهش درباره ام.اس، رسالت بزرگي است كه دولت بايد به آن توجه مخصوص نشان دهد چرا كه درصورت بي‌توجهي نسبت به اين بيماري، تبعات اجتماعي و اقتصادي جبران‌ناپذيري ناشي از اين بيماري را در جامعه شاهد خواهيم بود.

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 17:39
( 0 Votes ) 
4570 Hits دسته: مطالب پزشکی Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

ه گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری ، مهدوی پیروان موعود ; ، ضرابی رئیس انجمن حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران اظهار داشت:‌ ما در این انجمن بانک اطلاعات ضایعات نخاعی را تشکیل داده‌ایم و 2 هزار و 927 بیمار نخاعی در این مجموعه ثبت شده است که 925 نفر آنها خانم و 2 هزار و 2 نفر نیز مرد هستند.

وی افزود: از بین 2 هزار و 927 بیمار نخاعی هزار و 529 نفر آنها به دلیل حوادث رانندگی دچار ضایعه نخاعی شده‌اند که 307 نفر آنها راننده خودرو و 120 نفر دیگر راننده موتورسیکلت بوده‌اند.

ضرابی ادامه داد: 745 نفر سرنشین ماشین، 55 نفر سرنشین موتورسیکلت، 131 نفر سرنشین اتوبوس و 138 نفر هم از عابرین پیاده بوده‌اند که به دلیل سانحه رانندگی دچار ضایعه نخاعی شده‌اند.

رئیس انجمن حمایت از معلولان ضایعات نخاعی ایران به برخی از عوامل ایجاد سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: از بین آسیب دیدگان حوادث رانندگی که دچار ضایعه نخاعی شده‌اند 219 نفر آنها به دلیل خواب‌آلودگی، 44 نفر به دلیل شرایط جوی، 361 نفر به دلیل سرعت غیرمجاز، 109 نفر به دلیل سبقت غیرمجاز، 558 نفر به دلیل واژگونی خودرو، 99 نفر به دلیل لغزندگی جاده و بقیه به دلیل شرایطی همچون ناهمواری و خرابی جاده‌، نقص فنی خودرو و بی‌احتیاطی بوده است.

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 17:30
( 0 Votes ) 
5547 Hits دسته: مطالب پزشکی Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

خبرگزاری تسنیم: رئیس جامعه حمایت از معلولان از ثبت یک هزار و 927 در جامعه معلولان خبر داد و گفت: تهران و سایر شهرهای کشورمان از نظر امکانات معلول هستند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ضرابی در مراسم روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک با اشاره به اینکه یک هزار و 927 بیمار نخاعی در مجموعه ما ثبت شدند که حمایت‌های مختلفی از آنها انجام می‌شود، اظهار داشت: بیماری ضایعه نخاعی که عموماً در حوادث به وجود می‌آید به واقع همه بیمارانش را رنج می‌دهد؛ بالاخره این حوادث اتفاق می‌افتد اما تا چه زمانی خودمان را با دیگر کشورهای دنیا مقایسه کنیم و چه زمانی قرار است مسئولان مسئولیت کارهایشان را به عهده بگیرند.

وی افزود: سهم وزارت بهداشت، شهرداری، پلیس و غیره از حادثه‌ای که رخ داده و افرادی چون من روی ویلچر بنشیند، چقدر است؟ آیا تا به حال نماینده‌ای در مجلس از وزیر شهرسازی این پرسش را مطرح کرده که چرا جاده‌های ما نا امن هستند؟ آیا یک نماینده مطالبه‌گر خواسته ما بوده است و آیا قرار نیست از تعداد مجروحان ضایعه نخاعی کم شود.

رئیس جامعه حمایت از معلولان با اشاره به اینکه فردی که روی ویلچر می‌نشیند بسیار رنج و درد می‌کشد، گفت: من نیز دوست داشتم مانند سایر افراد بالای سِن با حضار صحبت کنم اما متأسفانه در این مکان هم نمی‌توانم، به دلیل وجود ویلچرم روی سِن قرار بگیرم. متأسفانه ما با شهر و معلولان در کشور طرف هستیم و بسیاری از سازمان‌ها مسئولیت خود را نمی‌پذیرند.

وی عنوان کرد: درست است که عامل انسانی در حوادث نقش دارد اما چرا یک جوان باید وسط اتوبان انرژی خود را با موتورسیکلتش تخلیه کند. هر چند تغییر رفتارها کار پرهزینه‌ای است اما باید به این عامل انسانی آموزش داده شود.

ضرابی گفت: 2 هزار و 927  مددجوی ثبت شده داریم که از این تعداد 925 نفر خانم و دو هزار و 2 مددجو مرد هستند. 52 درصد مددجوها نیز که تعدادشان یک هزار و 522 نفر است ضایعه نخاعی هستند. در میان 1522 ضایعه نخاعی 20 درصد افراد خودشان راننده خودرو، 49 درصد راننده موتورسیکلت، 3.5 درصد سرنشین موتورسیکلت، 8.5درصد مسافر اتوبوس و 11 درصد عابر پیاده بودند.

وی خاطرنشان کرد: 14 درصد یعنی 219 نفر از یک هزار و 522 ضایعه نخاعی براثر خواب آلودگی دچار این آسیب شدند و 3 درصد شرایط جوی، 4 درصد نقص فنی خودرو و موتورسیکلت، 2 درصد بی‌احتیاطی راننده و ناهمواره جاده و عدم نور کافی نیز از دیگر دلایل بروز این حوادث و در پی آن ایجاد ضایعات نخاعی بوده است.

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 17:10
( 0 Votes ) 
4109 Hits دسته: مطالب پزشکی Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

 برنامه کاربردی آشنایی با آسیب نخاعی  که ویژه  تبلت و تلفن های  همراه دارای برنامه اندروید طراحی شده است ، تلاشی برای انتشار مطالب مفید آسیب نخاعی در وب و  تلفن های  همراه است، که از این طریق بتوان  مجموعه مطالب ارزشمند آموزشی را به همراه لینک های مفید در اختیار افراد دچار آسیب نخاعی قرار داد تا وی  بتواند به دانسته های خویش اضافه نماید  . زندگی با آسیب نخاعی  با سختی های  فراوانی همراه است  و به همین خاطر این عزیزان باید  هر روز اطلاعات و دانسته های بهداشتی خود را افزایش دهند تا بتوانند سلامت خود را حفظ  نمایند و از طرفی با آشنا نمودن جامعه با آسیب نخاعی می توان زمینه را برای پیشگیری از آن مهیا نمود .

مرکز ضایعات نخاعی تلاش نموده است که از فرصت های موجود در جامعه اطلاعاتی بهره برده تا بدین طریق بتواند مطالب آموزشی را راحت تر در اختیار جامعه آسیب نخاعی کشور قرار دهد  .

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 15:18
( 0 Votes ) 
4232 Hits دسته: blog Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

Sepehr Technology engineers have over 25 years of experience in the design and manufacture of aircraft aeromechanical systems and has installed systems on a wide range of helicopter and aircraft with numerous examples in service around Iran.

Sepehr Technology Company can perform a number of design services, from repairs and modifications, to whole aircraft mechanical systems. We specialise in design work and can develop a solution for your exact problem, if we have not developed a solution already. A number of our previous designs are featured in our products section, and may save you the time and cost of a new design venture.

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 14:59
( 0 Votes ) 
5092 Hits دسته: آرشیو مطالب Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

IN CASE OF CHILDREN

    The biggest advantage of the standing frame is stimulation of psychomotor development and improvement of psycho-condition of the child.

    It has a significant influence on correct development of muscles, joints and skeletal system. Moreover, it has a positive impact on the development of balance and improvement of coordination.
  

Where would you use standing frames?

·         Rehabilitation Facilities and Hospitals

·         Schools and Educational Settings

·         Extended Care Units, Nursing Homes, & Group Homes

·         Home and Workplace

·         Veterans Hospitals


When would you use standing therapy products?

    At home while reading or watching TV.
    In rehab, when adjustability is key
    To get a good stretch
    To see the world from a different view


How does it work?

·         Transfer from the wheelchair to seat

·         Position the kneepad

·         Start the control handle to desired standing position


Disabled individuals who use standers on a regular basis can become more independent while improving their overall health and quality of life. Our customers include happy, healthy kids & adults with disabilities such as Paraplegic & Quadriplegic Spinal Cord Injuries, Muscular Dystrophy, Multiple Sclerosis, Traumatic Brain Injury, Cerebral Palsy, Spina Bifida, Stroke, ALS, and more...

تاریخ ایجاد در جمعه, 25 اسفند 1396 14:59
( 0 Votes ) 
4712 Hits دسته: Projects Comment count: 0 نوشته شده توسط مرضیه سالاری

Design and manufacture of medical and rehabilitation equipment                                                                                      
Design and manufacture of industrial parts and aircrafts
Outsourcing process for industrial projects and airircrafts
Management of industrial projects