بازدید کننده گرامی؛ با سلام و احترام، به استحضار شما می رساند برای دسترسی به بخش هایی از سایت نیاز به ثبت نام و ورود دارد.

با پیشرفت صنعت تونل‌سازی، تغییر ساختار شهری و ایجاد خطوط مترو استفاده از ماشین‌های تونل‌زنی تمام مقطع (TBM) هر روز بیشتر می‌شود.  TBM ماشینی برای حفر تونل با مقاطع دایره‌ای با ابعاد و شرایط زمین‌شناسی متفاوت است.

ابزار برش TBM که روی کله حفاری آن نصب می‌گردد، از جمله مهم‌ترین قسمت‌های این ماشین است.

دستگاه برش تیغه ابزار تونلینگ نوعی از تجهیزات پیشرفته برای ساخت تونل زیرزمینی است. تیغه دایره‌ای بزرگ در جلو دستگاه برش حول محور خود منطبق بر محود دستگاه و محور تونل می‌چرخد و باعث شکسته شدن و خردشدن سنگ‌ها می‌گردد.