بازدید کننده گرامی؛ با سلام و احترام، به استحضار شما می رساند برای دسترسی به بخش هایی از سایت نیاز به ثبت نام و ورود دارد.

   (Ball Valve) شیرآلات توپی

شیر توپی (Ball valve)  نوعی شیر ربع-گرد می‌باشد که عضو مسدودکننده جریان آن به صورت یک کره سوراخ‌دار است که حول یک محور عمودی نسبت به جهت جریان سیال دوران می‌نماید. وقتی سوراخ در راستای جریان قرار بگیرد، شیر باز بوده و وقتی سوراخ عمود بر مسیر جریان قرار بگیرد، شیر بسته می‌شود. وقتی دسته شیر در راستای مسیر قرار داشته باشد، نشانگر بازبودن شیر و وقتی دسته آن عمود بر مسیر جریان باشد، نشانگر بسته بودن شیر می‌باشد.

این شیرها بسیار بادوام بوده و حتی پس از استفاده نکردن طولانی بسیار قابل اطمینان هستند. این خواص باعث شده که این شیرها در بسیاری از کاربردها بر شیرهای نوع دروازه ای و کروی پیشی بگیرند. خواص عالی شیرهای توپی باعث شده این شیرها در کاربردهای گسترده صنعتی راه پیدا کنند و برای فشارهایی تا ۱۰۰۰ بار و دماهایی تا ۴۰۰ درجه سلسیوس مورد استفاده قرار گیرند. یکی از عیوب شیرهای توپی این است که می‌توانند سیال را در محفظه میانی به دام بیندازند و اگر این سیال تخلیه نگردد می‌تواند در یخبندان باعث ترک خوردن بدنه گردد.